Din väg: Om skolan » Bibliotek » Låneregler

Låneregler


Foto: © Jeanett W Rousu


Låneregler

För att kunna låna böcker och läromedel på Stiernhöökgymnasiets bibliotek krävs att man fyller i ett låneavtal. Låneavtalet får man när man börjar på gymnasiet. Låntagaren åtar sig att följa reglerna som gäller vid lån av böcker.

 

”Lånekortet” är ett Användarnamn bestående av låntagarens förnamn + 2 första bokstäverna i efternamnet (om låntagaren har ett vanligt namn kan bokstäverna i efternamnet vara fler)

Pinkoden är låntagarens fyra sista siffror.

(Pinkoden kan låntagaren ändra på via inloggning.)

 

Exempel på användarnamn samt pinkod

kristinaös

1111

 

Samtliga böcker skall lånas, läromedel likväl som böcker som står i biblioteket.

Utlåning sker antingen via utlåningsdatorn i biblioteket.

 

Låntagaren ansvarar för samtliga lån som är registrerade på låntagarkontot fram till dess att materialet är återlämnat och avregistrerat. Detta innebär att vårda lånat material väl och återlämna det i oskadat skick samt att återlämna det exakta exemplar som lånades senast sista återlämningsdag.

Återlämning sker i boklåda eller i hålet i väggen vid bibliotekariens kontor i gymnasiebiblioteket.

Man kan även återlämna böcker på Rättviksbiblioteket eller dess filialer.

Låntagaren kan själv göra omlån, kontrollera sina lån, ändra pinkod och reservera böcker via Bibliotekets sida.

 

Låntagaren skall anmäla ändrad adress till biblioteket.

 

Låntagare som inte återställer infordrat lån efter krav blir ersättningsskyldig. Om låntagaren har betalat ersättning för borttappat material och boken återkommer till biblioteket tillhör materialet biblioteket.

 

Påminnelser

Första påminnelsen skickas direkt till eleven via sms eller e-post, om dessa finns. Annars via brev.

2:a påminnelsen och räkningen skickas per post.
Om du tappar bort en bok kan du ersätta den med en likadan i stället för att betala räkningen.


Återlämning av böcker sker i boklådan utanför bibliotekariens rum i biblioteket.
OBS! Det ligger på varje elev/personals ansvar att kontrollera att lånet har återlämnats!

 

Ersättningsavgifter

Böcker som tillhör gymnasieskolan har en avgift på 200 kr.

Vid Fjärrlån bestämmer det utlånande biblioteket avgiften. 

 

Lånetider

Läromedel: Hela läsåret

Läromedel romaner: 28 dagar

Biblioteksböcker: 28 dagar

Cd-böcker: 28 dagar

Daisy: 28 dagar

DVD/VHS: 1 vecka

 

Fjärrlån

Fjärrlån kan göras via biblioteket via separat Fjärrlåneansökan.

Minderårig måste ha målsmans tillstånd (underskrift).

Kontaktinformation

 

Besöksadress

Masvägen 15
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Fakturaadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

 

Denna sida uppdaterades 2017-08-23 av Jeanett Walerholt Rousu