Din väg: Bo på skolan » LSS-boende


Stiernhööksgymnasiet

Stiernhööksgymnasiets internat


LSS-boende

På Stiernhööksgymnasiet har vi LSS-boende vilket innebär att du kan bo inackorderad om du studerar på skolan och har en funktionsnedsättning som berättigar till stöd via LSS.

 

Vår LSS-verksamhet är en intergrerad del av internatet. Vi har handikappsanpassade lägenheter med personal på eftermiddagar, kvällar och nätter, dvs när du inte är i skolan.

 

Personalen ordnar aktiviteter och finns tillhands för att hjälpa till med det du behöver. Det finns möjlighet att äta frukost, lunch, middag och kvällsfika.

 

Verksamheten utgår från dina behov och planeras och följs upp tillsammans med personalen med en genomförandeplan som utgångspunkt.

 

Välkommen att kontakta Internatchef Samuel Mases om du har frågor om vårt LSS-boende!

 

Lss-boende Vargen

                                                                 Lss-boendet Vargen. Foto: © Samuel Mases
 

Kontaktinformation

 

Internatföreståndare
Samuel Mases

0248-70 382

 

Jour/fritid
020-3 70 000
 

Relaterad information

 

Denna sida uppdaterades 2018-07-02 av Jeanett Walerholt Rousu