Stiernhööksgymnasiet

Stiernhööksgymnasiets internat


Djurhållningsregler vid Stiernhööksgymnasiet

 

På vissa av våra internatboenden (Plogen, Harven, Björnen, Järven, P-huset och Nedre NK) är det tillåtet att ta med de vanligaste husdjuren, dock ej illrar, ormar, och giftiga arter. Vattenakvarier är ej tillåtna.

Inga djur får medtagas under de första 2 veckorna av höstterminen då planerade skolaktiviteter försvårar en god djurhållning.

Inflytt av djur på internatet sker vid två tillfällen per läsår, 2-4:e veckan på höstterminen och andra veckan på vårterminen. Djuren får då bo en vecka innan de testas av skolans personal (hund). Elev hämtar kontrakt av internatföreståndare för att ta med till testet. Kontraktet ska åter till internatföreståndare med påskrift av testande personal och förälder om eleven är under 18 år. Alla djur ska godkännas av personal på djurinriktningen innan djuret flyttar in på internatet.

 

 Hund på elevrummet.

Hund på elevrummet. Foto: © Jeanett W Rousu


Allmänna bestämmelser

 • Samtliga djurarter förutom hund/katt skall hållas i bur eller terrarium på det egna rummet. Bur/terrarium skall vara godkänt enligt gällande djurskyddsbestämmelser www.djurskyddsmyndigheten.se. och skall rengöras minst 3 ggr/vecka och märkas med datumlapp.
 • Det är tillåtet att ta med 1 hund eller katt per elev. Är det mindre sällskapsdjur kan 2 djur tillåtas efter uppgörelse med skolan och internatföreståndaren.
 • Bur/terrarium, foder och övriga tillbehör tillhandahålls av djurägaren.
 • Det är ej tillåtet att avla på medhavda djur under pågående termin.
 • Husdjuret måste hållas under sådan uppsikt att andra boende inte vållas obehag.
 • Mindre sällskapsdjur får endast vistas i det allmänna boendet om de hålls kopplad eller hålls i famnen.
 • Hund och katt får ej vistas i det allmänna boendet utan ägares närvaro och boendekamraternas godkännande.
 • Inga djur får beträda/ligga i sällskapsrummets möbler.
 • Djurägaren bör ha en ansvarsförsäkring som täcker eventuella oförutsedda olyckshändelser. (Undersök om den finns med i din hemförsäkring/drulleförsäkring).
 • Under lektionstid eller annan frånvaro skall hund och katt hållas inlåst på eget rum. Du är skyldig att ha tillsyn över djuret minst var 4:e timme.
 • Skolan har rätt att säga upp avtalet vid regelbrott, samt om skolan anser att djuret mår dåligt, orsakar olägenhet för övriga boenden eller vid bristande tillsyn, eller skadegörelse orsakat av djuret. Därför måste det alltid finnas en alternativ planering för djuret om boendet på skolan inte fungerar.

 

Skolans regler för medhavda hundar och katter:

 • Strikt hundägaransvar gäller (Lag 1943:459 §1, §6). Det vill säga att du som hundägare ansvarar för allt som din hund gör.
 • Elever på skolans djurvårdsprogram har företräde till att ta med hund.
 • På Plogen och Harven får det maximalt bo tre hundar samtidigt.
 • Hunden skall genomgå skolans hanteringstest och bli godkänd för att kunna skrivas in i boendekontraktet.
 • Minimiålder för hundar och katter på skolan är 12 månader.
 • Uppgörelsen om medhavd hund/katt gäller för den hund/katt som det är tecknat för, det går alltså inte att byta djur under terminen.
 • Hund: Om skolan kräver det ska ett friskintyg från veterinär uppvisas. Innan inflytt ska giltigt vaccinationsintyg uppvisas mot parvovirus, HCC, valpsjuka och kennelhosta enligt gällande bestämmelser. (Parvo, HCC, valpsjuka vart tredje år efter grundvaccinering. Vaccination mot kennelhosta 1 gång / år.) Katt skall vara vaccinerad mot kattpest enligt gällande bestämmelser.(vart annat år efter grundvaccinering).
 • Hunden skall vara veterinärvårdsförsäkrad.
 • Det är koppeltvång på skolområdet och du är skyldig att plocka upp efter din hund.
 • Eleven eller någon i dennes familj skall vara registrerad ägare till hunden.
 • Hund eller katt får endast medtagas på lektion efter överenskommelse i god tid med berörd lärare, och i de fall då lektionssal tillåter det.
 • Han- och honkatter skall vara kastrerade eller ges p-piller (honkatt)
 • Katt och hund skall vara id-märkta.
 • Katt och hund följer ägaren hem under helgen. Inga djur får lämnas själva i boendet och annan person än ägaren får inte ta över ansvaret.
 • Tikar får ej bo på skolans boenden under löpperioder.
 • Vaccinationsintyg och kopia på försäkringsbevis ska uppvisas innan hunden tas med till skolan.

Kontaktinformation

 

Internatföreståndare
Samuel Mases

0248-70 382

 

Jour/fritid
020-3 70 000
 

Blanketter

Relaterad information

 

Denna sida uppdaterades 2017-10-25 av Jeanett Walerholt Rousu