El- och Energiprogrammet


Elprogrammet

Foto: © Jeanett W Rousu


En utbildning med stort arbetsfält och med stora möjligheter till jobb i framtiden!

 

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram, en teknisk utbildning, där du i framtiden kan arbeta med underhåll/service och installation. Du lär dig grunderna inom ellära, elkunskap, elektronik, styrteknik och datorteknik.

På Stiernhööksgymnasiet erbjuder vi tre inriktningar:

  • Elteknik
  • Dator- och kommunikationsteknik
  • Lärlingsutbildning

 

Elin Roos övar på att klättra i elstolpe

Elin Roos övar på att klättra i elstolpe. Foto: © Jeanett W Rousu


Matematik är en viktig byggsten i många av el-och energiprogrammets ämnen. Du får bland annat lära dig att göra beräkningar med hjälp av formler. Att kunna läsa och förstå ritningar och instruktionsböcker är också viktigt på programmet. Teorin inom ämnena integreras med det praktiska arbetet. Grundkurser inom El-, Energi- och Datorteknik läses gemensamt under första året.
Detta ger en stabil bas inom ämnesområdet samt en god orientering inför valet av inriktning.

 

Verklighetsnära projektLampinstallation på nya Kullan

Elprogrammet kännetecknas av verksamhetsbaserat arbete där eleven jobbar praktiskt med bestående projekt. Vi strävar efter att projekten är verklighetsnära. Skolans möjligheter i form av projekt och dess stora verksamhet inbjuder till att elevarbeten bevaras – något som stimulerar eleven i den fortsatta utbildningen.

 

Lampinstallation på elevboendet "Nya Kullan". Foto: © Jeanett W Rousu

 

 

Entreprenörskap

Entreprenörskap och projkektledning ingår också i utbildningen och är bra med tanke på om man vill starta eget eller kommer att arbeta som projektledare.

 

Arbetsplatsförlagt lärande
Elprogrammet är ett yrkesprogram och därför ingår 15 veckor arbetsplatsförlagd utbildning. Inom elprogrammet finns även valbara kurser som ger dig behörighet för vidare studier. 

 

Nationell Idrottsutbildning
Du kan kombinera dina studier på El- och Energiprogrammet med Nationell Idrottsutbildning Bandy eller kombinera med hockeyprofil. Läs mer om NIU under NIU-sidorna till vänster i menyraden.

Kontaktinformation

Har du frågor eller vill komma på studiebesök på Elprogrammet?
Kontakta oss! 

 

 

Bitr. rektor

Diana Laband
0248-705 11

 

Programledare

Jan-Erik Jones
0248-70 275

 

SYV

Madeleine Blixt
0248-70 278

 

Denna sida uppdaterades 2018-09-26 av Jeanett Walerholt Rousu