Din väg: Internationalisering » Norge

Norge


Foto: © Jeanett W Rousu


Samhällsprogrammet har haft ett gediget samarbete med Norge över temat Andra Världskriget.
 

Tillbaka i Norge Övrebyen vidergående skola i Kongsvinger

Som en fortsättning på ett tidigare seminarium i Oslo besökte nu en grupp svenska elever Övrebyen vidergående skola i Kongsvinger. Det var en rad föreläsningar och studiebesök med temat Andra Världskriget.

 

Eleverna fick bland annat vara med på en föreläsning på och om Kongsvinger fästning. En fästning som byggdes på 1600-talet som skydd mot Sverige. Här syns på översta bilden Jonas Dahlin SP09 och Jenny Shiro från Norge, och på undre bilden Matilda Leijonborg och Jonas Dahlin.

 

Kongsvinger fästning

 

Inte bara svenska elever besökte Kongsvinger utan även finska elever. Här får de svenska, finska och norska eleverna en gemensam guidning i Kongsvinger.

 Guidad tur i Kongsvinger

 

 

SA i Norge!

 

En grupp svenska och norska elever deltog i ett svensk/norskt seminarium i Oslo med temat Andra världskriget. Det var föreläsningar och diskussioner kring Nazitysklands ockupation av Norge.

Elever från SP på Akershus fästning i Oslo.

På översta bilden det som förr var Quislings hus, numera Holocaust Center. På de båda andra bilderna syns Matilda Leijonborg och Jonas Dahlin på Akershus fästning. Oslo ser man i bakgrunden.

Diskussion och föreläsning i Oslo.

Överst en bild på de svenska och norska eleverna i diskussion på Hjemmefrontsmuseum. Nederst en föreläsning med en krigsveteran och medlem i den norska motståndsrörelsen.

 

Namn på norska judar som miste livet under förintelsen.

Ett rum med namnen på alla norska judar som miste livet i förintelsen.
Lägg märke till det i bilden inklippta namnet, endast 4 år gammal och skickad till ett förintelseläger.

Foto: © Peter Jonsson 

 

Denna sida uppdaterades 2017-08-23 av Jeanett Walerholt Rousu