Ukraina


Foto: © Jeanett W Rousu


SA i Ukraina

Foto: ©  Peter Jonsson, Alison Holden Nyström, Darija Radisic

 

Operahuset i Lviv

Genom Stiernhööksgymnasiets internationella kontakter resulterade några elevers projektarbete i ett utbyte med Lviv Lyceum of Management i västra Ukraina.

Under hösten besökte en grupp från Ukraina Rättvik och på våren reste en grupp elever från det samhällsvetenskapliga programmet till Lviv. Eleverna bodde då i värdfamiljer och lärde känna staden, dess kultur och historia. Ett av de kulturella inslagen var ett besök på Operan som ni kan se på bilden ovan.

Samspråk mellan studenter

Våra elever besök också Ivan Franko Universitetet. Där träffade de elever på skolans internationella program. En del av eleverna där läser svenska och vi från Sverige var mycket imponerade över hur duktiga de ukrainska eleverna är på svenska. På bilden sitter våra elever och pratar med de ukrainska eleverna - på svenska!

 

Denna sida uppdaterades 2017-08-23 av Jeanett Walerholt Rousu