Kontakt elevvård och SYV


Vy över Stiernhööksgymnasiet.

Foto: © Jeanett W Rousu


Elevteam

Speciallärare
Anders Grop
0248-70 443

Speciallärare

Camilla Zetterqvist
0248-70 444

Kurator
Mia Lehnberg
0248-70 422

Skolsköterska
Stina Vikman
0248-70 416

 

Stina Viklund
KAA-ansvar
Lottie Knutsson

0248-70 515

 

Studie- och yrkesvägledare


Studie- och
yrkesvägledare

Madeleine Blixt
0248-70 278

 
Studie- och
yrkesvägledare

Maria Boberg-Andersson
0248-70 455
Maria Boberg-Andersson

 

Internat

Internat-
föreståndare   

Samuel Mases
0248-70 382

                            

Samuel Mases

 

Vik. Internat-föreståndare
Maria Magnusson
0248-70 387

 

Victoria Hagman
0248-70320
020-370 000
Victoria Hagman
Richard Jansson
0248-70320
020-370 000
Richard Jansson
Kicka Johansson
0248-70320
020-370 000
Kicka Johansson
Christel Jones
0248-70320
020-370 000
Christel Jones
Lena Knapp
0248-70320
020-370 000
Lena Knapp

 

Fred Stenberg
0248-70320
020-370 000

 

 

 

Eva-Marie Olsson
0248-70320
020-370 000

 

 

 

Kari Sternebro
0248-70452
020-370 000

 

 

Kontaktinformation

Besöksadress:                                         

Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 5
795 32 Rättvik

Postadress:

Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Fakturaadress:

Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Telefon:

0248-70 000

Telefax:

0248-70 355

E-post:

gymnasiet@rattvik.se

Org nr: 212000-2171

 

Denna sida uppdaterades 2018-11-14 av Jeanett Walerholt Rousu