Din väg: Om skolan » Återtagsprojekt

Återtagsprojekt


Vy över Stiernhööksgymnasiet.

Foto: © Jeanett W Rousu


- Miljö  - Kvalité  - Öppna landskap

 

Kalvar på bete

 

Projektledare
Rättviks kommun

Återtag i Rättviks kommun
Rättviks kommun vill jobba för ett hållbart samhälle, en god miljöpolitik och god kvalité på maten för kommunens skolor och äldrevård.

Återtagets tre mål
- Målet är att Rättviks kommun ska bli självförsörjande på kött,
chark och potatis. Det egenproducerade köttet ska återtas
efter slakt vid slakteriet i Ickholmen och förädling vid Siljans
Chark i Mora.
- Målet är att öka kvaliteten på den mat som serveras i Rättvik
kommuns matsalar. Vi strävar efter att maten ska vara
KRAV-märkt, minska transporter och skapa en
matproduktions som blir långsiktigt hållbar.
- Målet är också att hålla ett öppet landskap genom åkers- och
betesmarker.

Återblick
Projektet Återtag startade år 2006 då tankarna om projektet började kommuniceras. Sedan starten har bland annat en ny ladugård byggts vid Stiernhööksgymnasiet. Ett lösdriftsstall har byggts för kvigor och stutar. Ny betesmark har tagits i bruk.

Framtid
Idag samarbetar Rättviks kommun med agronomer vid SLU vilka har utvärderat projektet och även projekterat för framtiden. Olika utvecklingsmöjligheter finns, vilka inbegriper grisuppfödning, fåruppfödning samt odling av grönsaker i större utsträckning.

Ansvariga för genomförandet
Rättviks kommuns bildningsförvaltning och kostenhet ansvarar för projektets genomförande.

Stiernhööksgymnasiet
Stiernhööksgymnasiets Naturbruksprogram består av
inriktningarna:
Djur - djurskötare, hundförare,
Häst - travhästskötare, hästskötare samt
Lantbruk - odling, traktorförare, entreprenad.
Dessutom kan dessa inriktnignar läsas med naturvetenskaplig profil.
Av dessa är det framförallt elever och personal på Lantbruk som är involverade i Återtaget.

Elever som plockar potatis
 

Kontaktpersoner


Stiernhööksgymnasiet
Stig Liljergren, 0248-70400
stig.liljergren@rattvik.se

Gårdsmästare
Anders Knapp 0248-70417
anders.knapp@rattvik.se

Ladugårdsföreståndare
Karin Lundin 0248-70439
karin.lundin@rattvik.se

Kostchef
Anders Frodig, 0248-70314
anders.frodig@rattvik.se

 

Läs ATL:s artikel om Återtaget

Kontaktinformation

 

Besöksadress

Masvägen 5
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Fakturaadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Telefon

0248-70 000

Telefax

0248-70 355

E-post
gymnasiet@rattvik.se

 

Denna sida uppdaterades 2017-08-23 av Jeanett Walerholt Rousu