Din väg: Om skolan » Speciallärare

Speciallärare


Foto: © Jeanett W Rousu


Speciallärarna samarbetar med lärare och instruktörer för att kunna utveckla arbetet med elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. I arbetsuppgifterna kan det ingå att göra pedagogiska utredningar, handledning av kollegor och elever, att delta och leda arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram, med mera.

 

Speciallärare

Camilla Zetterqvist
0248-70 444

Speciallärare

Anders Grop
0248-70 443

Speciallärare

Elisabeth von Knorring

Kontaktinformation

 

 

Besöksadress

Masvägen 5
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Fakturaadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Telefon

0248-70 000

Telefax

0248-70 355

E-post
gymnasiet@rattvik.se

 

Denna sida uppdaterades 2017-11-20 av Jeanett Walerholt Rousu