Din väg: Om skolan » Vision

Vision


Foto: © Jeanett W Rousu


Vår vision

 

Trygghet och trivsel,
tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt ledarskap i en kreativ miljö för våra barn och ungdomar.

 

Detta erbjuder vi

På vår gymnasieskola arbetar vi alla för att varje elev

 

 

 • ska forma en egen vision och personliga mål för sina studier.

 • ska känna trygghet och trivsel i en arbetsmiljö som utmärks av tolerans och öppenhet.

 • ska känna arbetsglädje, lust att lära och stimulans att utveckla det egna lärandet.

 • ska vara medarbetare i en studiemiljö som stimulerar till ansvar och delaktighet.

 • ska få hjälp med att själv kunna bedöma sin studiesituation och se behoven som gäller den egna kunskapsutvecklingen.

 • ska få en utbildning där kunskap får liv i mötet med omvärlden.

 • ska få en växande förståelse för vad hälsa, miljö och kultur betyder för att mogna som människa.

 • ska få en fördjupad insikt i hur vi tillsammans skapar en hållbar utveckling på jorden.

 • ska lämna vår skola med förväntan och med glädje gå vidare in i en framtid av livslångt lärande.   

Kontaktinformation

 

Besöksadress

Masvägen 5, Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Fakturaadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Telefon

0248-70 000

Telefax

0248-70 355

E-post
gymnasiet@rattvik.se

 

Denna sida uppdaterades 2016-09-13 av Jeanett Walerholt Rousu