Kullan

Stiernhööksgymnasiets internat


Trivselregler vid Stiernhööksgymnasiets internatboende

 

För att alla ska trivas hos oss gäller följande punkter:

 • Mellan kl. 22-07 skall det vara tyst och sovbart på elevhemmen. Musikanläggningar med "baslådor" är ej tillåtna på internatet.

 

 • Endast boende på respektive elevhem får vistas där efter klockan 22.

 

 • Du som hyresgäst ansvarar för att dina gäster följer de regler som gäller på internatet.

 

 • Utomstående får inte övernatta på elevhemmen utan tillstånd från internatföreståndare. Kontakt tas i god tid före övernattning.

 

 • Rumsbesök görs vid behov av personal på skolan, alltid två personer tillsammans.

 

 • Du ansvarar själv för ordningen på ditt rum. Om det behövs har personalen rätt att kräva att du städar ditt rum. Torsdagar ska rummet vara städat inför helgen.

 

 • Skador och fel som uppstår skall genast rapporteras till vakmästeriet.

 

 • Vid utflytt är du ansvarig att lämna ditt rum i det skick det befann sig i när du fick det. Eventuella skador som du orskar faktureras.

 

 • Vi tillämpar nolltolerans vad gäller förvaring och förtäring av alkohol, droger eller onyktert uppträdande inom skolans område. Detta gäller även elevers gäster. Du har som boende ansvar för dina gäster.  Överträdelse innebär omedelbar hemtransport - din vårdnadshavare får hämta dig, och likaså omedelbar avflytt från internatet.

 

 • Rökning inom skolans område är förbjudet.

 

 • Elevhemmen är stängda under alla helger/lov. Elever som behöver bo kvar på elevhemmen under helger måste ha giltigt skäl (till exempel stall-/ladugårdstjänst eller särskilt långt hem). Detta ska anmälas av förälder, senast torsdagar klockan 14, till internatföreståndaren på telefon 0248-70 382.

 

 • Helger och lov finns bara jour/beredskap på skolan vid särskilda tillfällen.

 

 • Privata djur får endast finnas på platser eller i lokaler avsedda för djurslaget.


Om du behöver hjälp

Kontakta jour- och fritidspersonalen från söndag kl. 20 till fredag morgon samt kvälls- och nattetid på tfn 020-3 700 00.
Nödsituation övrig tid ring 112.

 

Sjukdom

Du får ligga sjuk på internatet i högst en dag, därefter måste du åka hem. Om detta inte är möjligt kontaktas internatföreståndare av vårdnadshavare.

Lodjuret

                                                                      

Kontaktinformation

 

Internatföreståndare
Samuel Mases

0248-70 382

 

Jour/fritid
020-3 70 000
 

 

Denna sida uppdaterades 2016-09-14 av Jeanett Walerholt Rousu