Gymnasiesärskola - Skog, mark och djurVår gymnasiesärskola är speciell eftersom vi finns på en gymnasieskola som erbjuder Naturbruksprogram. Det har vi på gymnasiesär stor glädje av då vi integrerar lantbruk, häst och djur i vår verksamhet.
Vi har också ett fantastiskt internat med LSS-boenden för våra gymnasiesärelever.

 

Programmet för skog, mark och djur är ett yrkes-
inriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel skötsel,
service och produktion inom naturbrukssektorn.

Hästar på badtur.

Ett mål i undervisningen är att förbereda eleverna för livet efter skolan. En stor och viktig del i arbetet för denna måluppfyllelse är att eleverna får delta i olika former av praktik på skolan och ute på olika arbetsplatser.
För elever från andra kommuner försöker vi, i samråd med elever och föräldrar, hitta praktikplatser i hemkommunen.
Ett annat viktigt mål är att eleverna ska uppleva delaktighet i samhället. Vi jobbar mycket med att skolans vision ska gå som en röd tråd genom utbildningen. Denna vision är lika viktig i arbetet med särskoleprogram som i övriga program.

Erik på gång med grävskopan!

Erik praktiserade på Rättviks golfklubb. Efter skolan fick han jobb där som driftsskötare och greenkeeper.

 

På Stiernhööksgymnasiet jobbar vi bland annat för att varje elev:

• ska känna trygghet och trivsel i en arbetsmiljö som utmärks av tolerans och öppenhet.

• ska känna arbetsglädje, lust att lära och stimulans att utveckla det egna lärandet.


• ska få hjälp med att själv kunna bedöma sin studiesituation och se behoven som gäller den egna kunskapsutvecklingen.

• ska få en utbildning där kunskap får liv i mötet med omvärlden.

• ska lämna vår skola med förväntan och med glädje gå vidare in i en framtid av livslångt lärande.

 

Elever från NPS

Kontaktinformation

Har du frågor eller vill komma på studiebesök hos oss på det Specialutformade programmet?
Kontakta oss! 

 

SYV
Maria Boberg-Andersson
0248-70455

Blanketter

 

Denna sida uppdaterades 2017-09-05 av Jeanett Walerholt Rousu