Handel- och administrationsprogrammetÄr du intresserad av att jobba med försäljning och möta många människor i arbetet? Handels- och administrationsprogrammet ger dig möjligheter att fördjupa din kunskap inom ämnen som entreprenörskap, handel, information och kommunikation.

Utbildningen är ett yrkesprogram där det finns möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet. På handels- och administrationsprogrammet kan du utveckla dina kunskaper om handel och administration. Inom både handel och administration finns möjligheter att starta och driva företag, därför fokuserar utbildningen på att utveckla dina kunskaper om eget företagande och entreprenörskap.
 

Centralt i utbildningen är service och kommunikation. Likaså att utveckla färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, marknadsföring, ekonomiuppföljning och företagande. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel säljare, inköpare och butiksledare.

 

Framtida arbetsroller
Utbildningen ger dig en bred kunskap vilket kan användas i många olika yrken i framtiden, bland annat inköpare, butiksledare, säljare eller inom administrativa yrken som personal-, ekonomi-, och IT-administratör.


 

Att vara lärling innebär en unik möjlighet att lära
sig ett yrke genom att varva praktiken med studier
i skolan.

 

Gymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett ordinarie yrkesprogram. Som lärling får du samma kunskaper och yrkes-
examen som de elever som läser yrkesprogrammet i skolan, men du lär dig på ett annat sätt genom att du deltar mer i det riktiga arbetet på en arbetsplats.

Halva tiden går du i skolan och läser de gymnasie-
gemensamma ämnena (som till exempel idrott och svenska) och ibland vissa delar av yrkesämnena. Halva tiden av din utbildning är du på en eller flera arbetsplatser. Du kommer att vara 2-3 dagar på din arbetsplats under hela din 3-åriga studietid.

Som lärling får du erfarenhet och kontakter i arbetslivet vilket kan ge dig en bra start i karriären. Du har också ett stort ansvar. Du förväntas delta aktivt på arbetsplatsen och måste anpassa dig till de villkor och de tider som gäller där.

Din lärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen. Skolan har ansvar för din utbildning och finns där och stöttar dig om det skulle dyka upp något problem.

Efter en lärlingsutbildning är möjligheterna många. Du blir förberedd för ett visst yrke, men kan också studera vidare på till exempel yrkeshögskolan eller högskolan.

Kontaktinformation

 

Bitr. rektor

Diana Laband
0248-705 11

 

SYV
Maria Boberg-Andersson
0248-70455

 

Samordnare Lärling
Cecilia Högvall
0248-70299

 

Denna sida uppdaterades 2018-11-15 av Jeanett Walerholt Rousu